Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie

GRUPA ODNOWY WSI


2015-10-05, Członkowie Grupy Odnowy Wsi Psarskie (GOWP)

Niniejszym informujemy, że Grupa Odnowy Wsi Psarskie (GOWP) liczy 16 członków.

GOWP_Czlonkowie_2015-10-05.docx


2015-09-15, GRUPA ODNOWY WSI PSARSKIE - Plan odnowy 2014-2020

Niniejsze opracowanie dokumentu "Plan Odnowy Miejscowości Psarskie" ma określić obecną sytuację Sołectwa i nadać kierunki, wyznaczyć cele działania w rozwoju poprawy pracy i życia jej mieszkańców. W dokumencie umieszczono charakterystykę Sołectwa, opis planowanych zadań inwestycyjnych. Uporządkowana koncepcja rozwojowa wsi Psarskie jest jednym z podstawowych elementów społeczności, pozwalająca wyartykułować swoje specyficzne potrzeby, jakie posiada społeczność wiejska w stosunku do potrzeb ludności gminy czy powiatu.

GrupaOdnowyPsarskie_2012-20.docx