Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie

INWESTYCJE


2016-01-31, Inwestycje 2015

Zestawienie kosztów inwestycji przeprowadzonych w 2015r. na terenie wsi Psarskie

ZestawienieKosztowInwestycji_2015.pdf


2015-09-15, GRUPA ODNOWY WSI PSARSKIE - Plan odnowy 2014-2020

Niniejsze opracowanie dokumentu "Plan Odnowy Miejscowości Psarskie" ma określić obecną sytuację Sołectwa i nadać kierunki, wyznaczyć cele działania w rozwoju poprawy pracy i życia jej mieszkańców. W dokumencie umieszczono charakterystykę Sołectwa, opis planowanych zadań inwestycyjnych. Uporządkowana koncepcja rozwojowa wsi Psarskie jest jednym z podstawowych elementów społeczności, pozwalająca wyartykułować swoje specyficzne potrzeby, jakie posiada społeczność wiejska w stosunku do potrzeb ludności gminy czy powiatu.

GrupaOdnowyPsarskie_2012-20.docx