Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie

Burmistrz Śremu - Adam Lewandowski


2018-08-03_Podziekowanie-BS.jpgWice Prezes Aeroklubu Leszczyńskiego - Tomasz Krok


2017-12-09_Podziekowanie-AL.pdfDyrektor DPS - Hieronim Bartkowiak


2018-01-02_Podziekowanie-DPS.pdf