Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie Psarskie

STATUT SOŁECTWA

Statut Sołectwa Psarskie - załącznik nr 26 do uchwały Nr 487/XLV/02 Rady Miejskiej w Śremie
z dn. 26.04.2002r.

StatutSolectwaPsarskie.pdf